Kontakt

För information eller frågor om föreningen.
Kontakta någon av nedanstående medlemmar:

STYRELSEN I RÖSSJÖ BY- OCH KULTURFÖRENING

Namn

Telefon

E-mail

Ordförande

Hans Vestman

0660-220110

070-5205011

hans_westman@hotmail.com    

Vice ordförande

Gerth Givik

070-5293578

gerth.givik@me.com

Kassör

Margaretha Ögren

0660-225254

070-3010353

margareta.ogren@gmail.com

Vice kassör

Anna-Britta Berglund

070-6255733

annabritta.berglund@spray.se

Sekreterare

Marie Norberg

070-5704959

m-norberg@live.se

Vice sekreterare

Gunilla Bergström

0730-547726

gunilla.bergstrom@gmail.com

Ledamot

Anders Nilsson

0660-225208

070-3121431

familjen.a.nilsson@telia.com

Ledamot

Bo Sandin

0660-58295

070-3535965

bo.th.sandin@gmail.com

 

Webadministratör:

Isabelle Holm  belle.holm@gmail.com