Solsken och trivsel på Rössjödagen 2008

I strålande solsken hölls Rössjödagen vid bystugan i Rössjö söndag 27 juli. Rössjödagen som arrangerats sedan 1997 av Rössjö By- och Kulturförening är en trivsam och populär hemvändardag för Rössjöbor och innevånarna i byarna runtomkring.

Bystugan i Rössjö är den naturliga samlingspunkten för Rössjöborna och har varit det sedan 1996 då föreningen satte igång med att rusta upp den. Stugan hörde till Jonas Nätterlunds barndomshem, han som 1995  testamenterade en stor summa till Nätra och Sidensjö för konstnärlig utsmyckning.

Lage mindes väl uppväxten i Rössjö och han hade goda minnen av besöken i Jonas hem där mamman Sigrid alltid hade något gott att bjuda pojkarna på. Lage berättade också att Jonas var den förste som skaffade en cykel i Rössjö och att han tyckte om att cykla så fort det gick utför backen förbi Lages eget hem.

Rössjö By- och Kulturförening arbetar bland annat för att bevara minnet av Jonas Nätterlund och sångarprosten Anders Sidner, en annan framstående man från byn.

Ett 100-tal deltog under årets Rössjödag som började med en friluftsgudstjänst ledd av Birgitta Blomkvist. Gudstjänsten innehöll mycken vacker sång och musik av Carolina Sondell. Förutom att hon ackompanjerade under psalmsången fick deltagarna höra Carolina sjunga sånger som ”För kärlekens skull”, ”Älska mig” och ”Du måste finnas”.

Birgitta Blomkvist höll en predikan som handlade om Guds kärlek och hur den finns redan hos det lilla barnet. Gudstjänstdeltagarna fick också höra Birgitta läsa Atle Burmans dikt ”Kom höga sköna sommarsol”.

Efter gudstjänsten var det dags för kaffeservering där det som vanligt bjöds på Rössjös egen delikata hällakaka antingen med ost eller ”blanna”.

Sedan blev det underhållning med spelmannen Erling Unander som roade publiken med sånger, historier och toktal. Bland annat framförde han välkända sånger som Everts Taubes ”Jag har skrivit till min flicka”, Dan Anderssons ”Sången om Gunnar” och ”Säg aldrig nej till en grabb med gitarr”.

Vid avslutningen så höll By- och Kulturföreningens ordförande Hans Westman dragning på det lotteri som sålts under dagen. Många lyckliga vinnare kunde hämta vackra hemvävda saker som föreningens egna medlemmar vävt.

Efter det tackade Hans medverkande och publik för en mycket trevlig och lyckad Rössjödag och hälsade välkommen åter nästa år.

26 april 2009: Årsmöte med Rössjö By- och Kulturförening

Söndag 26 april 2009 samlades medlemmarna i Rössjö By- och Kulturförening för årsmöte i den egna Bystugan i Rössjö. Hela 23 stycken deltog, en fantastisk siffra när man vet att de allra flesta av de 100-talet medlemmarna bor en bra bit från Rössjö.

– Den goda uppslutningen på årsmötet är ett tydligt tecken att vi är en livaktig förening med många engagerade medlemmar, säger Hans Vestman som enhälligt omvaldes som  föreningens ordförande vid valen.

– Upprustningen av bystugan som gjorts enbart med ideellt arbete av föreningens medlemmar visar också vilket intresse och engagemang våra medlemmar har när det gäller Rössjö By- och Kulturförening, säger Hans Vestman. Upprustningen slutfördes under 2008 och har gett Rössjöborna en fin samlingslokal lämplig till många aktiviteter. På övervåningen finns nu en rymlig vävstuga där man samlas regelbundet för vävning och gemenskap.

Styrelsen i övrigt består av Lars Berglund, vice ordförande, Anna Ögren, sekreterare, Margareta Ögren, kassör, Marie Norberg, vice sekreterare, Anders Nilsson och Håkan Nordin.

Under 2008 genomförde föreningen flera välbesökta arrangemang och aktiviteter som städdag vid Bystugan, Rössjödagen, försäljning av Rössjökakan vid Nätramarknaden och höstfest med surströmming. Föreningen påbörjade också bygget av ett timrat vindskydd som ska placeras vid Rössjösjön.

– Rössjödagen som 2009 äger rum första söndagen i augusti är årets höjdpunkt för föreningen, säger Hans Vestman. I år är det bland andra musikanterna Gösta Johansson och Karl-Erik Jakobsson som kommer att underhålla publiken och som vanligt är det Birgitta Blomqvist som leder den inledande friluftsgudstjänsten.

Efter förhandlingarna som gick smidigt och där de flesta diskussionerna som sig bör rörde sig kring den kommande verksamheten bjöds deltagarna på en mycket god smörgåstårta.

090426_Rossjo