Solsken och trivsel på Rössjödagen 2008

I strålande solsken hölls Rössjödagen vid bystugan i Rössjö söndag 27 juli. Rössjödagen som arrangerats sedan 1997 av Rössjö By- och Kulturförening är en trivsam och populär hemvändardag för Rössjöbor och innevånarna i byarna runtomkring.

Bystugan i Rössjö är den naturliga samlingspunkten för Rössjöborna och har varit det sedan 1996 då föreningen satte igång med att rusta upp den. Stugan hörde till Jonas Nätterlunds barndomshem, han som 1995  testamenterade en stor summa till Nätra och Sidensjö för konstnärlig utsmyckning.

Lage mindes väl uppväxten i Rössjö och han hade goda minnen av besöken i Jonas hem där mamman Sigrid alltid hade något gott att bjuda pojkarna på. Lage berättade också att Jonas var den förste som skaffade en cykel i Rössjö och att han tyckte om att cykla så fort det gick utför backen förbi Lages eget hem.

Rössjö By- och Kulturförening arbetar bland annat för att bevara minnet av Jonas Nätterlund och sångarprosten Anders Sidner, en annan framstående man från byn.

Ett 100-tal deltog under årets Rössjödag som började med en friluftsgudstjänst ledd av Birgitta Blomkvist. Gudstjänsten innehöll mycken vacker sång och musik av Carolina Sondell. Förutom att hon ackompanjerade under psalmsången fick deltagarna höra Carolina sjunga sånger som ”För kärlekens skull”, ”Älska mig” och ”Du måste finnas”.

Birgitta Blomkvist höll en predikan som handlade om Guds kärlek och hur den finns redan hos det lilla barnet. Gudstjänstdeltagarna fick också höra Birgitta läsa Atle Burmans dikt ”Kom höga sköna sommarsol”.

Efter gudstjänsten var det dags för kaffeservering där det som vanligt bjöds på Rössjös egen delikata hällakaka antingen med ost eller ”blanna”.

Sedan blev det underhållning med spelmannen Erling Unander som roade publiken med sånger, historier och toktal. Bland annat framförde han välkända sånger som Everts Taubes ”Jag har skrivit till min flicka”, Dan Anderssons ”Sången om Gunnar” och ”Säg aldrig nej till en grabb med gitarr”.

Vid avslutningen så höll By- och Kulturföreningens ordförande Hans Westman dragning på det lotteri som sålts under dagen. Många lyckliga vinnare kunde hämta vackra hemvävda saker som föreningens egna medlemmar vävt.

Efter det tackade Hans medverkande och publik för en mycket trevlig och lyckad Rössjödag och hälsade välkommen åter nästa år.