Historia

– 1996 –

Rössjö Intresseförening bildades 27/1 under ett möte hos Gösta och Karin. Den första uppgiften var att skriva ett nyttjanderättsavtal med ägarna till det som idag är bystugan. Ekonomin i föreningen tillät inte något köp under första året.
Det upprättades en handlingsplan som legat till grund för verksamheten under åren framåt.
Arbetsinsatsen under året bestod av städning av huset och röjning av sly. Under röjningen hittade Gösta och Leif en hästvandring som dom har fått i brukbart skick.
För att stärka ekonomin beslutades att baka hällakakor och sälja dessa vid Nätra Marknad samt vid julmarknaden i Viks Ordenshus.

Medlemsantalet var 89 personer (35 hushåll).


– 1997 –

Året då föreningen kunde köpa stugan. Verksamheten ökar i föreningen. Första sommarmötet med Carl-Ivar vid rodret blev en succé. Inför sommarmötet byggdes det ett scengolv på gården.
Under hösten anordnades den första surströmmingsfesten med Arne Söderström som gäst. Även den var lyckad.
Karin har stått för flera kurser i tunnbröd och hällakaksbakning för byborna under året. Hällakaksförsäljning har fortsatt även detta år både på marknaden i Kornsjö och i Vik. El dras fram till stugan från Leifs loge.

Medlemsantalet var 102 personer (44 hushåll).

 

– 1998 –

Föreningen byter namn till Rössjö By- och Kulturförening.
Rössjödagen med Carl-Ivar som värd och det fina vädret drog som vanligt mycket folk. Höstens surströmming fyllde stugan till sista plats.
Under året har vi fått ett startbidrag från Kulturnämnden och Kommunens Näringslivsenhet. Bakning och försäljning av hällakakan är fortfarande den största inkomstkällan. Det bakas tre dagar i två bagarstugor men brödet tar slut i samma takt på Kornsjö-marknaden.
Vi har nu på allvar kommit igång med renoveringen av stugan. Jobbet ute för att få till en gräsmatta har fortsatt. Murstocken är förstärkt med cortenrör i alla pipor och muren på nedervåningen är putsad. Isolering av golvet vilket gör att vi kan elda och få värme även vintertid. Två nya kaminer och en insats till öppenspisen har köpts in. När man såg hur golv och mur såg ut kan man undra hur Sigrid kunde få värme under vintern. Man förstår varför hon alltid satt på köksbordet när man hälsade på.

Medlemsantalet var 108 personer (47 hushåll).

 

– 1999 –

Första helgen i Augusti anordnades Rössjödagen med Carl-Ivar som värd. Det var tredje året i rad med detta arrangemang och att döma av besökarantalet så är det mycket uppakattat.
Surströmmingsfesten för medlemmarna i September var även den välbesökt, stugan var fullsatt.
Vävkammaren uppe har isolerats och fått golv inlagt. Rummet är redan full av vävstolar och byns kvinnor träffas där en gång i veckan. Alla kaminer och köksspisen fungerar så det går att hålla varmt även på vintern.
Nya fönster och ytterdörr är inköpta och ett stort parti virke som sponsrats är sågat och upptravat.
En vedbod har uppförts, utescenen har takats och en ny ytterdörr till matkällaren har tillverkats. Till vår hjälp har vi haft två API-arbetare under 6 mån.

Medlemsantalet var 107 personer (48 hushåll).

 

– 2000 –

Årets Rössjödag i strålande sol med Carl-Ivar som värd satte nytt besökarrekord. Elvy Söderström, Göran Berglund, William Jakobsson var några av årets medverkande.
Nytt var den flottfärd som anordnades i början av Augusti. Med tipsrunda runt sjön och grillning på flotten avslutades med kaffe och prisutdelning vid vindskyddet.
Stugan var som vanligt fylld till sista plats vid årets höstfest.
Försäljningen av hällakakan på Kornsjö marknaden gick som vanligt mycket bra.
Renoveringen har gått vidare med ny brädfodring på tre väggar. Ny ytterdörr och nya fönster har satts in. Föreningen har hyrt Leif från Nätra GIF. El drogs in med taklampor i alla rum på nedre våningen. Uppe i vävkammaren har värme och belysning installerats.

Medlemsantalet var 109 personer (48 hushåll).

 

– 2001 –

Årets festligheter började med majbrasa och vårtal vid bystugan av Birgitta Blomqvist.
Det var 5-årsjubileum för Rössjödagen som återigen satte besöksrekord. Carl-Ivar hade till detta jubileum engagerat förre statsministern Torbjörn Fälldin med fru, sånggruppen Återsken samt Nätragillet.
I början av augusti ordnades två rundturer på sjön med flotten. Under turerna serverades mat och dryck ombord. Några tog vara på tillfället att prova fiska under turen.
Höstfesten med surströmming var även i år välbesökt. Bälgadraget stod för underhållningen under kvällen.
Renoveringen av fasaden är klar och målad ett varv. Ett varmbonat rum har byggds på övervåningen av den gamla ytterdörren, brädor från fasaden och ett gammalt fönster. Föreningen har hyrt Leif från Nätra GIF några veckor under sommaren. Några medlemmar har under året huggit timmer som föreningen fått av Graninge Skog och transporterat ner det till sågning.
Försäljningen av Rössjö-hällakakan på Kornsjö marknaden gick som vanligt mycket bra.

Medlemsantalet var 112 personer (50 hushåll).

 

– 2002 –

Festligheterna började med Majbrasa vid bystugan och vårtal av Carl-Ivar Melin. Vädret var som vanligt strålande under årets Rössjödag. Medverkande var Åke Norén och Jan-Olof Nordström. Underhållningen sköttes av Nätra sommarkör, Bälgadraget och Lars-Erik Öberg, nyinflyttad Rössjöbo.
Flottfärden med fiske, mat, dryck ombord samt kaffepaus vid vindskyddet var ett uppskattad arrangemang. Stugan var fullsatt som vanligt vid den årliga höstfesten med surströmming. Under året har stugan målats färdigt utvändigt. Det stora projektet har varit uppförandet av mangelboden och att lägga spåntaket. Vi fick även detta år hyra Leif från Nätra GIF som samordnare och ”allt i allo”.
Vi är nu en given attraktion på marknaden i Kornsjö. Allt fler köper några paket tidigare på dagen för att inte riskera bli utan på eftermiddagen.
En lördag i december invigdes bysten av Jonas Nätterlund som gjorts av konstnären Eva Berglund. Ulla Tällström från Nätterlundsfonden och Roland Vikner från kommunen invigningstalade.

Medlemsantalet var 121 personer (51 hushåll).

 

– 2003 –

Den 27 Juli arrangerades Rössjö dagen för 7: e året i följd. Vädret var som vanligt bra och publiktillströmmningen likaså. Det var Birgitta och Carl-Ivar som höll i trådarna. Thomas och Carolina Sondell stod för sång och musik. Gustav Lindström från Bredbyn stod för ett kåseri. Eva ”Ziggy” Berglund berättade hur bysten av Jonas Nätterlund kom till.

4 EvaBerglund

Eva Berglund

Flottfärd och fiske på sjön med mat och dryck ombord och kaffe vid vindskyddet anordnades för medlemmarna under Augusti. Flottfärderna är ett uppskattat arrangemang varje år.
Färdigställande av mangelboden har varit sommarens största insats. Byns stenmangel är nu uppsatt i mangelboden. Runt bysten har det gräsmattan återställts. Vi har även i år fått leja in Leif från Nätra GIF som samordnare och alltiallo.
Försäljningen av hällakakan på marknaden går som vanligt mycket bra trots konkurrens av Nätragillet. Vi har ju orginal-hällakakan.

Medlemsantalet var 50 hushåll.

 

– 2004 –

Rössjödagen arrangerades för 8:de året i följd, med relativt bra väder och god publiktillströmmning med Birgitta Sedin som värd. Sång och musik stod Göran Berggren (sång) och Lars-Erik Öberg på trumpet. Vidare så medverkade ”Johans småjäntern” med vacker sång och musik. Gun Björkqvist ny inflyttad sommar gäst i Rössjö medverkade genom att läsa några stycken ur Psaltaren. Läkare utan gränser fick även i år en gåva från föreningen.
Höstens surströmmingsfest med Birgitta och Birgitta som värdar drog som vanligt fullt hus.
Köket har under året fått en rejäl upprustning. Alla tapeter har rivits ner och väggarna tvättades. Timret målades vitt och stänkmålades med andra färger. Det blev boasering nedtill på väggarna för att kvalitén på timmret var inte så bra. Även taket skrapades och målades. Under renoveringen bestämdes att ta vara på alla gamla tapeter ur alla rum och rama in dom för att bevara dessa för framtiden.
Belysning på Jonas Nätterlunds byst har installerats.
Föreningen har beviljats ett renoveringsbidrag av Landsbyggdsgruppen på 25.000:-. Vi måste redovisa kostnaden för att få pengarna utbetalade.
Försäljningen av hällakakorna på Kornsjömarknaden går även i år mycket bra. Dom tar slut i samma takt som gräddningen.

Medlemsantalet var 54 hushåll, en ökning med 4 hushåll vilket är glädjande.