Kontakt

För information eller frågor om föreningen.
Kontakta någon av nedanstående medlemmar:

STYRELSEN I RÖSSJÖ BY- OCH KULTURFÖRENING

Namn

Telefon

E-mail

Ordförande

Hans Vestman

070-5205011

hansvestman41@gmail.com    

Vice ordförande

Gerth Givik

070-5293578

gerth.givik@me.com

Kassör

Margaretha Ögren

070-3010353

margareta.ogren@gmail.com

Sekreterare

Rose-Marie Näsström

073-8275674

rosemarie.gjersvold@hotmail.com

Vice sekreterare

Roger Byström

0737756388

roger.bystrom@telia.com

Ledamot

Anders Nilsson

070-3121431

familjen.a.nilsson@telia.com

Ledamot

Linda Gustafsson

070-232 09 18

lindagustafsson2@outlook.com
Ledamot

Kristina Näslund

070-253 58 19kickinaslund@hotmail.com

Webadministratör:

Rosemarie Näsström

rosemarie.gjersvold@hotmail.com